Menu Sluiten

Steun ons

Rechtswinkel Best is voor haar voortbestaan afhankelijk van financiële ondersteuning door derden. Wij zijn constant op zoek naar sponsoren en donateurs die de werkzaamheden van Rechtswinkel Best mogelijk maken. Iedereen die bereid is ons financiële steun te bieden is om die reden van harte welkom!

Donaties 

U kunt Rechtswinkel Best steunen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL41 INGB 0663 2633 60 t.n.v. Stichting Rechtswinkel Best of met iDeal via het onderstaande formulier. Doneren is ook mogelijk middels een bijdrage in onze donatiebus tijdens uw bezoek aan ons inloopspreekuur. Wij zijn zeer erkentelijk voor uw gift. Door uw bijdrage blijft laagdrempelige juridische hulpverlening in de omgeving Best gegarandeerd. 


Donatie via iDeal

Bedrag


Sponsoring 

U kunt er ook voor kiezen Rechtswinkel Best te sponsoren. Deze mogelijkheid bestaat bijvoorbeeld voor bedrijven of andere instanties. Sponsoring kan zich uiten in het geven van directe financiële steun of het anderszins ondersteunen van onze werkzaamheden. 

Voor meer informatie over de sponsormogelijkheden van Rechtswinkel Best kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons bestuur via bestuur@rechtswinkelbest.nl ter attentie van Xena de Baan (penningmeester). Wij wisselen graag met u van gedachten over de mogelijkheden tot sponsoring in een persoonlijk gesprek.