Menu Sluiten

Uw vraag via de mail

Heeft u een juridische vraag waarbij u onze hulp wilt, maar kunt u niet naar het spreekuur komen? Stuur dan een mail naar info@rechtswinkelbest.nl met daarin een uitgebreide omschrijving van de zaak. Het is van belang dat u uw vraag zo uitgebreid mogelijk van uitleg voorziet en alle relevante stukken meestuurt (zoals een contract of testament). Onze medewerkers zullen dan uw zaak in behandeling nemen.

Wij zullen u vragen een intakeformulier in te vullen en naar ons op te sturen. Dit kunt u hieronder downloaden en alvast meesturen met uw vraag.

Het tijdspad vanaf de eerstvolgende zaterdag nadat wij uw mail met intakeformulier hebben ontvangen tot de ontvangst van de adviesbrief neemt 2 weken in beslag.

Op de eerstvolgende zaterdag worden alle via de mail binnengekomen vragen van de afgelopen week verdeeld onder onze medewerkers. Onze medewerkers zijn onderverdeeld in twee- of drietallen. De medewerkers nemen kennis van uw vraag en zullen naar aanleiding hiervan waarschijnlijk telefonisch contact met u op nemen of u een aantal vragen via de mail stellen.

Gedurende de week stellen de medewerkers aan de hand van uw vraag en beschikbaar gestelde informatie een concept-adviesbrief op.

Deze concept-adviesbrief sturen ze ter controle op naar een kwaliteitsmedewerker. Een kwaliteitsmedewerker is een ervaren medewerker die daarnaast ook werkzaam is in de rechtspraktijk. Hij of zij kijkt de brief in het weekend na en voorziet de brief van feedback.

Hierna verwerken de medewerkers de feedback van de kwaliteitsmedewerkers. De definitieve adviesbrief is nu geschreven.

Uiterlijk vrijdagavond zal u de adviesbrief via de mail ontvangen van de medewerkers. In gezamenlijk overleg is het mogelijk om de brief via de post te versturen.

Dit tijdspad neemt dus ongeveer 2 weken in beslag vanaf het moment dat de zaak bij ons in behandeling is. Mocht er sprake zijn van een dwingende termijn, dan is het na overleg wellicht mogelijk de brief versneld op te sturen.