Menu Sluiten

Blog

Een vaststellingsovereenkomst: wat moet ik doen?

Wanneer u een vaststellingsovereenkomst (of: beëindigingsovereenkomst) aangeboden krijgt, kan dit voelen alsof u op staande voet wordt ontslagen. Dit is echter niet het geval. Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin een werkgever en werknemer samen besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit is dus een vorm van ontslag met wederzijds goedvinden. Wanneer u een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt, kunt u dit dan ook zien als een ontslagvoorstel.

Als u een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt, hoeft u deze niet gelijk te accepteren of te weigeren. Zet nooit direct uw handtekening! Zeg tegen uw werkgever dat u erover na wilt denken en spreek af binnen hoeveel dagen u zal moeten reageren. Een termijn van 7 tot 14 dagen is normaal.

Lees

Als u de vaststellingsovereenkomst tekent, gaat u akkoord met de volledige inhoud. Het is dus allereerst van belang dat u de overeenkomst goed doorneemt en er o.a. achter komt waarom uw werkgever deze aan u heeft aangeboden.

Controleer

Er is weinig wet- en regelgeving over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst. Het staat werkgever en werknemer in principe vrij om samen de inhoud van de overeenkomst te bepalen. Daarom is het van belang de overeenkomst goed te controleren. Een aantal belangrijke onderwerpen waarover u met uw werkgever afspraken kan maken, zijn: de hoogte van een eventuele transitievergoeding; doorbetaling van het salaris en andere beloningen tot de einddatum; een eventuele tegemoetkoming voor financiële kosten voor rechtsbijstand; een eventuele outplacementvergoeding; uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen; wat er gebeurt als u eerder dan de einddatum elders in dienst treedt; of u gebonden blijft aan een eventueel non-concurrentiebeding en/of relatiebeding; en vrijstelling van werk gedurende de opzegtermijn (met behoud van loon).

Als over de bovenstaande of andere onderwerpen afspraken worden gemaakt, moeten deze worden opgenomen in de overeenkomst.

Controleer uw recht op WW

Er is een kans dat u na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst aanspraak wil maken op een WW-uitkering. Het is dan van groot belang dat uw vaststellingsovereenkomst ‘WW-proof’ is opgesteld. Wanneer dit niet het geval is, kunt u géén aanspraak maken op een WW-uitkering. Een vaststellingsovereenkomst is WW-proof als daarin is vastgelegd dat het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt en de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van de beëindiging. Bovendien moet de opzegtermijn in acht zijn genomen en mag u niet ziek zijn op het moment dat uw arbeidsovereenkomst eindigt. 

Ook gelden er nog enkele andere eisen ten aanzien van het recht op WW-uitkering. Om te bepalen of u hier recht op heeft, kunt u kijken op: rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-een-ww-uitkering.

Onderhandel

De kans bestaat dat u het niet helemaal eens bent met de overeenkomst zoals deze is aangeboden (denk aan de hoogte van de transitievergoeding). Hierover kunt u in onderhandeling treden met uw werkgever. U kunt bijvoorbeeld een tegenvoorstel doen. Het is belangrijk dat u weet wat uw rechten zijn. Rechtswinkel Best kan u daarbij helpen.

Eventuele ondertekening

Bent u het eens met (de inhoud van) de vaststellingsovereenkomst? Dan kunt u deze ondertekenen. U stemt daarmee in met beëindiging van uw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst heeft u, op grond van de wet, twee weken bedenktijd; u kunt de vaststellingsovereenkomst binnen deze termijn zonder opgaaf van redenen (schriftelijk) ontbinden.

Als u uw arbeidsovereenkomst niet wil beëindigen of het, ook na onderhandeling, niet eens bent met (de inhoud van) de vaststellingsovereenkomst, bent u niet verplicht deze te ondertekenen. Belangrijk om te weten is dat een werkgever u niet zomaar kan ontslaan. Mocht uw werkgever u toch nog steeds willen ontslaan, moet hij een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of de kantonrechter verzoeken uw arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit kan zeker niet in alle gevallen.

Wij kunnen u helpen

De feiten en omstandigheden zijn van belang voor beantwoording van de vraag of ondertekening van een vaststellingsovereenkomst in uw belang is en beïnvloeden ook uw onderhandelingspositie. Daarom is het raadzaam altijd juridisch advies in te winnen als u een vaststellingsovereenkomst ontvangt van uw werkgever.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst aangeboden gekregen en bent u het niet eens met de gemaakte afspraken? Weet u niet zeker of de overeenkomst uw belangen behartigt? Of heeft u andere specifieke vragen over uw vaststellingsovereenkomst? Rechtswinkel Best helpt u graag met gratis juridische hulp. U kunt zonder afspraak binnenlopen tijdens ons wekelijkse spreekuur op zaterdag van 10.30 tot 12.00. Voor meer informatie, kijk op rechtswinkelbest.nl.